Download ezMobile

Hãy tải ứng dụng ezMobile mà bạn cần.

Android

Phần mềm Ezmoblie dành cho khách hàng
( Andriod )

Đây là ứng dụng EzMoblie dành cho khách hàng. Thông qua ứng dụng này, nhân viên có thể giải quyết các vấn đề trên smartphone, tablet của khách hàng bằng PC.

Add_On

Add-On : Samsung

Tải Add-on ứng dụng dành cho điện thoại Samsung.

(Hệ điều hành: Hỗ trợ từ hệ điều hành Android 4.2 trở lên)

Add-On : LG

Tải Add-on ứng dụng dành cho điện thoại LG.

(Hệ điều hành: Hỗ trợ từ hệ điều hành Android 4.2 trở lên)

Add-On : Sony

Tải Add-on ứng dụng dành cho điện thoại Sony.

(Hệ điều hành: Hỗ trợ từ hệ điều hành Android 6.0 trở lên)

Add-On : Lollipop

Tải Add-on ứng dụng dành cho điện thoại Lollipop. Chỉ hỗ trợ chức năng chụp ảnh màn hình, và nhân viên hỗ trợ chỉ có thể xem màn hình di động của khách hàng, không thể điều khiển.

(Hệ điều hành: Hỗ trợ từ hệ điều hành Android 5.0 trở lên)

Brochure

Bảng giới thiệu về ezMobile

Có thể download bảng giới thiệu về ezMobile