FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Không kết nối được. Phải làm sao đây ?2017/08/23 Lần : 22,452
Bạn đã đăng nhập đúng mật khấu và ID nhưng vẫn không kết nối được thì có khả năng bị block tại Windows firewall.
Trường hợp máy tính khách hàng bị block tại Windows firewall.
Hãy kiểm tra xem ezHelpManager và ezHelpViewer đã được bỏ chọn trong menu Windows -> Start -> Control Panel -> Windows Firewall -> tab Exception.
Trường hợp máy tính nhân viên bị block tại Windows firewall.
Hãy kiểm tra xem ezHelpManager và ezHelpViewer đã được bỏ chọn trong menu Windows -> Start -> Control Panel -> Windows Firewall -> tab Exception.