FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Điều khiển từ xa không thoải mái do kích cỡ và hoạt động của màn hình máy tính. Làm thế nào tôi có thể giải quyết vấn đề?2017/08/23 Lần : 23,050
Nếu kích thước màn hình của đại lý nhỏ hơn màn hình máy tính của khách hàng, màn hình hỗ trợ từ xa sẽ cuộn lại. Trong trường hợp này, để thuận tiện thì bạn phải cài đặt kích thước màn hình hoặc màn hình cuộn trong trình đơn màn hình. Nếu bạn cài đặt tự động cuộn màn hình, màn hình tự động cuộn khi bạn di chuyển con chuột.