FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Làm cách nào để quản lý nhân viên tư vấn ?2017/08/23 Lần : 23,785
Sau khi đăng nhập vào trang EzHelp, bạn có thể thêm, sửa đổi và xóa các đại lý từ Trang chủ > Quản lý Đại lý.