FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Phương pháp mã truy cập của điều khiển từ xa là gì?2017/08/23 Lần : 24,096
Có thể click vào icon mã số kết nối bằng phương thức cơ bản của ezHelp.Tuy nhiên, bạn có thể vận hành một mã ủy quyền truy cập riêng khi kết nối. Đăng nhập vào trang web ezHelp và sau đó bạn có thể đặt cài đặt trang chủ.