FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Có thể truy cập từ xa từ bên ngoài từ xa không?2017/08/23 Lần : 24,635
Trong khi hỗ trợ từ xa, tin nhắn "Hỗ trợ Từ xa" được hiển thị ở phía dưới bên phải để bên đối diện có thể biết.