FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Một nhân viên hỗ trợ từ xa có thể điều khiển một lúc nhiều người ?2017/08/23 Lần : 25,124
Một nhân viên có thể hỗ trợ nhiều khách hàng từ xa. Nếu bạn nhấn vào nút "Add Standby" trong chương trình agent, bạn có thể tận dụng các session từ xa bổ sung (tổng cộng 5 phiên từ xa cho mỗi agent).