FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Tốc độ Internet cần thiết để hỗ trợ từ xa là bao nhiêu?2017/08/23 Lần : 24,875
Trợ giúp dễ dàng không đặc biệt giới hạn tốc độ Internet vì nó tối ưu hóa việc truyền dữ liệu theo môi trường mạng.