FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng nhận được hỗ trợ từ xa và sau đó yêu cầu xóa các mô-đun từ xa?2017/08/23 Lần : 25,632
Sau khi nhân viên hỗ trợ thông báo kết thúc hỗ trợ từ xa, bạn có thể chọn menu "Xóa ezHelp sau khi đóng chương trình" bằng cách nhấp vào nút kết thúc kết nối trên trình đơn hỗ trợ từ xa của máy tính của khách hàng. Thao tác này sẽ chấm dứt chương trình Hỗ trợ Từ xa và tự động xóa hoàn toàn mô-đun điều khiển từ máy tính của khách hàng.