FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Tôi muốn quản lý lịch sử hỗ trợ từ xa trong một tài liệu riêng biệt. Tôi có thể lưu lịch sử Hỗ trợ Từ xa không?2017/08/23 Lần : 25,281
Để lưu các chi tiết Trợ giúp Từ xa, bạn phải đăng nhập vào trang hỗ trợ điện tử bằng tài khoản quản trị viên. Sau khi đăng nhập, chọn trang MY> Cài đặt> Trình đơn Lịch sử Hỗ trợ Từ xa. Bạn có thể tìm kiếm khoảng thời gian mong muốn và sau đó nhấp vào nút Lưu Excel ở cuối để lưu tệp hỗ trợ từ xa dưới dạng tệp Excel trên máy tính của bạn.