FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Có giới hạn thời gian để hỗ trợ từ xa cho máy tính của tôi?2017/08/23 Lần : 25,625
Không có giới hạn thời gian để sử dụng dịch vụ trong thời gian hỗ trợ từ xa. Bạn có thể tin cậy việc hỗ trợ máy tính từ xa mà không bị gián đoạn cho đến khi kết thúc hỗ trợ từ xa.