FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Màn hình máy tính của nhân viên hỗ trợ có thể hiển thị trên máy tính của tôi trong thời gian Trợ giúp Từ xa không?2017/08/23 Lần : 25,384
Tại màn hình trang menu điều khiển từ xa > nếu chọ mục chuyển giao màn hình nhân viên hỗ trợ thì nhân viên hỗ trợ sẽ chuyển màn hình máy tính đến cho khách hàng và khách hàng có thể thấy được màn hình máy tính nhân viên hỗ trợ


Chọn khu vực: Chọn một phần của màn hình của PC nhân viên hỗ trợ và chuyển nó vào máy tính khách.

Chọn Window: Chỉ lựa chọn các cửa sổ chương trình cụ thể được hiển thị trên máy tính cá nhân và chuyển chúng đến máy tính khách.

Chuyển màn hình cam: Gửi màn hình cam của PC nhân viên đến máy tính khách.