FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Khách hàng không thể hỗ trợ từ xa bằng cách chặn các trang web hỗ trợ từ xa. Làm thế nào để bạn làm điều đó?2017/08/23 Lần : 25,369
Không thể hỗ trợ từ xa trừ khi khách hàng đã cho phép truy cập từ xa. Nếu đúng như vậy, bạn nên liên hệ với khách hàng.