FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Tôi có thể chỉ định số ID từ xa của nhân viên hỗ trợ không?2017/08/23 Lần : 25,344
Bạn có thể trực tiếp xác định số đại lý chờ trong chương trình ezHelp Agent để vận hành phần mềm của nhân viên hỗ trợ từ xa.