FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Tôi muốn ghi lại quá trình hỗ trợ từ xa. Và làm thế nào để tôi xem các tập tin ghi âm?2017/08/23 Lần : 25,683
Để ghi lại trong thời gian Trợ giúp Từ xa, hãy nhấp vào nút Ghi lại trong trình trợ giúp Remote Assistance. Sau khi nhấp vào nút, bạn có thể thiết lập đường dẫn lưu trữ tập tin ghi âm và ghi âm sẽ bắt đầu ngay lập tức. Nếu bạn muốn kết thúc quá trình ghi trong quá trình ghi âm, hãy nhấp vào nút Ghi lại. Sau khi ghi xong, bạn có thể xem tập tin được ghi lại bằng cách nhấp vào nó trong đường dẫn đã lưu. Vì tệp trợ giúp ezHelp được lưu dưới dạng .avi, nó có thể được chơi như một trình chơi video phổ biến mà không cần phải chuyển đổi.