FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Có thể hỗ trợ khách hàng khi sử dụng đa màn hình ?2017/08/23 Lần : 26,016
ezHelp về cơ bản hỗ trợ nhiều màn hình (đôi). Các nhân viên hỗ trợ có thể xem tất cả các màn hình hoặc màn hình cụ thể mà khách hàng sử dụng. Từ trình đơn Hỗ trợ Từ xa, hãy chọn Xem> Hiển thị Trình theo dõi ở cửa sổ Khác.