FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Làm cách nào để sử dụng in ấn từ xa ?2017/08/23 Lần : 26,135
In từ xa chỉ có thể được sử dụng nếu chương trình điều khiển máy in từ xa được cài đặt trong quá trình hỗ trợ từ xa. Từ trang menu hãy nhấp vào Chạy ứng dụng> Tiện ích> Cài đặt Trình điều khiển Máy in. Sau khi cài đặt trình điều khiển, bạn có thể sử dụng máy in từ xa từ cả khách hàng và máy tính khách hàng.