FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Không có mã số nhân viên hỗ trợ đang chờ xử lý trên trang web truy cập của khách hàng. Tôi nên làm gì?2017/08/23 Lần : 25,617
Trong trường hợp này, nó sẽ được giải quyết đơn giản bằng cách hướng dẫn "Làm mới lại" trên trang kết nối mà khách hàng được kết nối, hoặc bằng cách khởi động lại.