FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Làm thế nào để sử dụng Vẽ trong khi Hỗ trợ Từ xa?2017/08/23 Lần : 25,324
Nó rất thuận tiện để thực hiện tư vấn trong khi sử dụng các chức năng vẽ trong thời gian hỗ trợ từ xa. Từ trình đơn Hỗ trợ Từ xa, nhấp vào biểu tượng "Vẽ hình" để bắt đầu vẽ ngay. Trong công cụ vẽ, bạn có thể chọn màu và độ dày đường.