FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Tôi có thể gửi cùng một lúc file với dung lượng lớn ?2017/08/23 Lần : 25,115
Không giống các sản phẩm khác, ezHelp không hạn chế kích thước có thể truyền đi cùng một lúc. Có thể truyền tập tin không giới hạn.