FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Tôi có thể khởi động lại và kết nói lại máy tính của tôi trong thời gian hỗ trợ từ xa ?2017/08/23 Lần : 24,133
Bạn có thể khởi động lại từ xa  và kết nối lại từ xa với sự đồng ý của khách hàng trong quá trình hỗ trợ từ xa, do đó bạn có thể hỗ trợ từ xa ngay lập tức mà không cần phải chuẩn bị. Từ trình đơn Hỗ trợ Từ xa, chọn Chạy> Windows> Tự kết nối sau khi khởi động lại máy tính từ xa.