FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Làm thế nào tôi có thể viết một báo cáo sau khi hoàn thành hỗ trợ từ xa?2017/08/23 Lần : 24,300
Đăng nhập vào trang trợ giúp ezHelp, và bạn có thể cài đặt báo cáo tại trang chủ > cài đặt. Sau khi hoàn thành thiết lập và chạy lại chương trình điều khiển, biểu mẫu báo cáo hỗ trợ hàng ngày sẽ tự động chạy khi sự hỗ trợ từ xa kết thúc.