FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Tôi không thể nhìn thấy màn hình video hoặc màn hình trò chơi.2017/08/23 Lần : 23,773
Khi bạn không thể nhìn thấy màn hình video hoặc màn hình trò chơi trong khi điều khiển từ xa, hãy đóng driver chụp. Khi sử dụng driver chụp, không thể nhìn thấy màn hình video hoặc màn hình trò chơi bằng Direct X. (Tuy nhiên, có thể là đầu ra không có sẵn do thuộc tính trình điều khiển đồ họa theo video hoặc trò chơi.) Chọn chạy> chức năng bổ sung> Không sử dụng trình điều khiển chụp trên trình đơn hỗ trợ từ xa.