FAQ

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Có thể sử dụng một bộ định tuyến (private IP)?2017/08/23 Lần : 18,800
Bạn có thể sử dụng dịch vụ Trợ giúp Dễ dàng ngay cả trong IP cá nhân mà không có bất kỳ cài đặt nào.