Nâng cấp

Trong quá trình sử dụng phần mềm ezHelp nếu bạn có vấn đề thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn tốt nhất.
Cảm ơn đã sử dụng ezHelp2017/10/26 Lần : 3,285
(2017/10/27) Thông báo cập nhật ứng dụng ezMobile và ứng dụng Add-on

[Thông tin cập nhật]

1. Ứng dụng ezMobile
- Sửa lỗi hiển thị màn hình khi xoay thiết bị.

2. Add-on: Samsung, LG, Sony & Lollipop
- Sửa lỗi hiển thị màn hình khi xoay thiết bị.

Nếu bạn có bất mắc nào về ezHelp, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cảm ơn.

Dịch vụ hỗ trợ từ xa tốt nhất ezHelp.
Sau Trân trọng thông báo với bạn lịch cập nhật ph... 2017/11/28
Trước Không có thông báo nào được đăng.