Download

Hãy tải ứng dụng Ezhelp mà bạn cần.

Window

Phần mềm Ezhelp cho Windows(nhân viên)

Là phần mềm có thee giải quyết vấn đề của máy tính khách hàng thông qua điều khiển từ xa.. Ngoài ra còn có thể duyệt virus khi khách hàng cần.

(Support OS : Windows XP, Vista, 7, 8 & 8.1, 10)

Chương trình khách

Phần mềm Ezhelp cho Windows(Khách hàng)

Trường hợp khách hàng không kết nối và sử dụng URL là sử dụng phần mềm kết nối khách hàng.

Chương trình gỡ bỏ cài đặt cho khách hàng

Phần mềm Ezhelp hoàn toàn có thể được gở bỏ cài đặt. Xóa tất cả chương trình của ezHelp liên quan đến khách hàng như file ActiveX, driver quay video, chương trình.

Khi sử dụng Vista 64-bit bạn phải xóa bằng tay. Người quản lý phải trực tiếp xóa các display adaptor trong mirror drive.

Mac

Phần mềm Ezhelp cho Windows ( MAC )

Bằng cách kết nối với máy tính từ xa để giải quyết vấn đề của máy tính khách hàng.

(Support OS: At least OSX 10.10 YOSEMITE )

Android

Phần mềm Ezhelp cho nhân viên trên mobile
(Android)

Là ứng dụng hỗ trợ từ xa mà nhân viên có thể dùng Smarphone để kết nối với máy tính khách hàng để giải quyết vấn đề theo yêu cầu của khách hàng.

iOS

Phần mềm Ezhelp cho nhân viên trên mobile
(iOS)

Là ứng dụng hỗ trợ từ xa mà nhân viên có thể dùng Smarphone để kết nối với máy tính khách hàng để giải quyết vấn đề theo yêu cầu của khách hàng.

Brochure

Bảng giới thiệu về Ezhelp

Có thể download bảng giới thiệu về Ezhelp